Καλώς ήρθατε στο www.gouniotis.gr , το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας Γουνιώτης. 

Διαβάστε προσεκτικά τους παρακάτω όρους που αφορούν στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της εταιρείας προς όλους εσάς τους επισκέπτες της ιστοσελίδας:

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΟΥΝΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Π. ΓΟΥΝΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο… 

ΑΦΜ 801684210   

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΑΜ 16144170400

 
Τηλ.Κέντρο :(+30) 2394121101
Κεντρικό email εταιρείας : info@gouniotis.gr
 
Περιεχόμενο :
 
Η gouniotis.gr διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας gouniotis.gr ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.
Ό έλεγχος των τεχνικών πληροφοριών που παρέχονται και της καταλληλότητας των ειδών που παραγγέλλονται ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη που χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα . Η gouniotis.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ασυμβατότητες των προϊόντων με άλλα προϊόντα.
 
Δηλώσεις πελάτη :
 
Ο Πελάτης δηλώνει ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από αυτόν κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας gouniotis.gr είναι ακριβείς. 
Ο Πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει κάθε ζημία της gouniotis.gr από τη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας που ανήκει ψηφιακά στην δικαιοδοσία της GFD WEB BRAIN και του λογαριασμού του Πελάτη από μη εξουσιοδοτημένα από τον Πελάτη άτομα.

 

Περιορισμός Ευθύνης :
 
Η gouniotis.gr ουδεμία ευθύνη φέρει για άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία, που μπορεί να προκύψει από την έλλειψη ικανότητας χρήσης της Ιστοσελίδας gouniotis.gr καθώς και από τυχόν σφάλματα, διακοπές, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή στη διαβίβαση μέσω αυτής πληροφοριών στο διαδίκτυο.
 
Τιμές στο gouniotis.gr  :
 
Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση λόγω ανωτέρας βίας και δεδομένου της κατάστασης που επικρατεί στην αγορά .
Οι τιμές αφορούν μόνο online παραγγελίες.
 
Διαθεσιμότητα :
 
Σε περίπτωση που ένα προϊόν δεν είναι άμεσα διαθέσιμο, είτε λόγω μεγάλης ζήτησης είτε λόγω μη έγκαιρης παράδοσης από τους προμηθευτές θα σας προτείνουμε άμεσα κάποιο εναλλακτικό.  
 
Όροι επιστροφής και αντικατάστασης
 
Επιστροφή προϊόντων λόγω λάθους παραγγελίας.
 
Επιστροφές Προϊόντων/Ανταλλακτικών γίνονται δεκτές λόγω λάθους παραγγελίας μέσα σε διάστημα 14 ημερών από την παραλαβή τους και μόνο για  αντικατάσταση με άλλο όμοιο ανταλλακτικό/ά.
 
1) Το προϊόν θα πρέπει να μην έχει χρησιμοποιηθεί σε καμία περίπτωση και να ειναι στην κατάσταση που στάλθηκε στον πελάτη .
 
2) Σε όσα φέρουν ταινία ασφαλείας , θα πρέπει αυτή να είναι άθικτη.
 
3) Η συσκευασία θα πρέπει να έχει διατηρηθεί σε άριστη κατάσταση, όπως η αρχική της κατάσταση. Σε αντίθετη περίπτωση η εταιρία μας, έχει το δικαίωμα άρνησης της επιστροφής προϊόντος. Το κατάστημα μας θα πρέπει να ενημερώνετε άμεσα πριν από οποιαδήποτε ενέργεια. Το κόστος των μεταφορικών  επιβαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον πελάτη.  Σε περίπτωση δικού μας λάθους όλα τα έξοδα επιβαρύνουν αποκλειστικά την εταιρεία μας.
 
Ακύρωση παραγγελίας πριν την παραλαβή της.
 
Eάν έχετε ολοκληρώσει την παραγγελία σας αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα το προϊόν, μπορείτε να επικοινωνήσετε εγκαίρως τηλεφωνικά μαζί μας για την ακύρωση της αποστολής στο (+30) 2394121101
 
Καθυστέρηση Παράδοσης Παραγγελιών
 
Ο χρόνος αποστολής και παράδοσης μιας παραγγελίας μπορεί να επηρεαστεί από τους παρακάτω λόγους:
 
1) Σε περίπτωση που δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας τηλεφωνικά ή μέσω e-mail.
 
2) Σε περίπτωση που το προϊόν έχει καθυστερήσει να παραδοθεί σε εμάς από τον προμηθευτή μας.
 
Συνεργαζόμαστε σχεδόν με όλους τους αποκλειστικούς αντιπρόσωπους ανταλλακτικών Ελλάδος, για την καλύτερη και άμεση εξυπηρέτηση των πελατών μας.
 
3) Στην περίπτωση που τα προϊόντα που παραγγείλατε έχουν καταργηθεί ή δεν είναι διαθέσιμα. Επειδή ο όγκος των ανταλλακτικών που διαχειριζόμαστε καθημερινά είναι μεγάλος, υπάρχει περίπτωση κάποιο από τα προϊόντα των προμηθευτών μας απροειδοποίητα να σταματήσει να παράγετε, να καθυστερήσει στην εισαγωγή του στην Ελληνική αγορά ή να καταργηθεί. Στην περίπτωση αυτή, κάποιος υπεύθυνος της εταιρίας μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για να σας προτείνει εναλλακτικές λύσεις, για την ολοκλήρωση της παραγγελίας.
 
4) Σε περίπτωση ακραίων καιρικών φαινομένων.
 
Εγγύηση
 
Όλα μας τα είδη* καλύπτονται αποκλειστικά και μόνο από την εγγύηση ,τους όρους και το χρόνο που δίνει το εκάστοτε εργοστάσιο κατασκευής τους  και τα οποία
 
δεν δεσμεύουν σε καμία περίπτωση την εταιρία μας. Σε κάθε περίπτωση ο αντικειμενικός μας σκοπός είναι η άμεση , σωστή εξυπηρέτηση και ικανοποίηση του πελάτη μας . Για αυτό το λόγω σε πρώτη προτεραιότητα θα είναι η άμεση λύση τυχόν προβλήματος παρουσιαστεί .  Η απόδειξη αγοράς και η άθικτη συσκευασία είναι απαραίτητη.  Όλα μας τα είδη ελέγχονται πριν από την αποστολή τους για τυχόν ζημιές . Είδη φανοποιείας και ευαίσθητα μέρη συσκευάζονται κατάλληλα.
 
Στην περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα κατά το διάστημα της εγγύησης, επικοινωνήστε άμεσα με το κατάστημα μας εντός 2 ημερών
 
Η συνήθης διαδικασία είναι,  επιστροφή του προϊόντος μέσα στην άθικτη συσκευασία του και
 
α) σε περίπτωση που η ζημιά είναι εμφανής, άμεση αντικατάσταση  
 
β) σε αντίθετη περίπτωση αποστολή στο προμηθευτή μας, αξιολόγηση και άμεση απάντηση προς εσάς.
 
Η εγγύηση καλύπτει αποκλειστικά ζημίες που οφείλονται στο ίδιο το προϊόν μόνο, λόγω δυσλειτουργίας του, και όχι ζημιές που έχουν προκληθεί από εξωτερικό παράγων, ή λόγω κακής τοποθέτησης και συναρμολόγησης του, ή λόγω κακής χρήσης του,, ή λόγω χρήσης διαφορετικής από αυτό για τα οποίο έχει κατασκευαστεί (π.χ. αγωνιστική χρήση χωρίς να το ορίζουν οι προδιαγραφές του)
 
Η εγγύηση δεν καλύπτει περιπτώσεις ζημιών που έχουν προκληθεί κατά την μεταφορά των προϊόντων. Η μεταφορά γίνετε με αποκλειστική ευθύνη του αγοραστή και διέπετε από τους όρους του εκάστοτε μεταφορέα.
 
* Τα εξής προϊόντα δεν καλύπτονται από εγγύηση:
 
  Λάμπες – Ηλεκτρονικά μέρη – Τακάκια – Δισκόπλακες
 
* Σε οχήματα που φέρουν συστήματα υγραερίου , δεν ισχύει η εγγύηση για τα εξής ανταλλακτικά εξαρτήματα :
 
   Αντλίες Βενζίνης
 
   Πολλαπλασιαστές
 
   Μπουζί
 
   Μετρητές Μάζας Αέρος (MAF)
 
Δεν φέρουμε ευθύνη για καθυστερήσεις στην αξιολόγηση και παροχή σέρβις από τους αντιπροσώπους των εργοστασίων.
 
Επιστροφή χρηματικού ποσού
 
Επιστροφή χρημάτων γίνετε μόνο στη περίπτωση που δεν υπάρχει άλλο προϊόν για αντικατάσταση.
 
Επιτρέπετε συμψηφισμός χρηματικού ποσού με άλλα προϊόντα.
 
Προσοχή κατά την αντικατάσταση του συμπιεστή του συστήματος κλιματισμού, πρέπει να έχει αντικατασταθεί το φίλτρο αφύγρανσης ( αποξηραντηρας) και το κύκλωμα να έχει πλυθεί με τον προβλεπόμενο τρόπο. Σε αντίθετη περίπτωση η εγγύηση δεν ισχύει.
 
Προσοχή για την κάλυψη των προϊόντων από εγγύηση απαιτείτε απόδειξη παροχής υπηρεσιών από αδειοδοτημένο Συνεργείο αυτοκινήτων.
 
Προσοχή η χρήση αερίου στο αυτοκίνητο αναίρει την εγγύηση στα προϊόντα όλου του συστήματος ανάφλεξης και παροχής καυσίμου.
 
 
 
Προσωπικά Δεδομένα :
 
Τα προσωπικά δεδομένα των Πελατών χρησιμοποιούνται, βάσει του GDPR  αποκλειστικά για την εκτέλεση και απόδειξη των παραγγελιών τους, την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων. Τα δεδομένα αυτά δεν διαβιβάζονται σε τρίτους. Ο Πελάτης δίνει με την παρούσα τη συναίνεσή του για την αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την gouniotis.gr για τους σκοπούς εκτέλεσης και απόδειξης των παραγγελιών του, την παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων . Ο Πελάτης έχει δικαίωμα να έχει πρόσβαση σε κάθε στοιχείο που μας έχει δώσει (δικαίωμα πρόσβασης αρ. 12 ν. 2472/97) και να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν (δικαίωμα αντίρρησης αρ. 13 ν. 2472/97).
 
Πνευματικά Δικαιώματα
 
Η gouniotis.gr αποτελεί μοναδικό και αποκλειστικό δικαιούχο όλων των πνευματικών δικαιωμάτων του περιεχομένου και της διάρθρωσης της Ιστοσελίδας gouniotis.gr .
 
Ασφάλεια :
 
Για την προστασία των στοιχείων που διακινούνται μέσω της Ιστοσελίδας gouniotis.gr  χρησιμοποιείται λογισμικό SSL (Secure Sockets Layer). To SSL αποτελεί ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας το οποίο κρυπτογραφεί την επικοινωνία μεταξύ του τερματικού σας και του server του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αποκρυπτογράφηση των στοιχείων σας είναι εξαιρετικά ισχυρή και θεωρείται πρακτικά απαραβίαστη.
 
Τοποθέτηση παραγγελίας :
 
Επιλέγετε από τον κατάλογο του gouniotis.gr ή από την αναζήτηση προϊόντων συγκεκριμένους κωδικούς προϊόντων και τους τοποθετείτε στο καλάθι αγορών.
Επιλέγετε από το καλάθι αγορών τα προϊόντα που επιθυμείτε τελικά να παραγγείλετε.
Συμπληρώνετε τα στοιχεία της παραγγελίας, όπως τον τρόπο πληρωμής, τον τρόπο αποστολής, τη διεύθυνση αποστολής και τα σχόλια της παραγγελίας.
Επιθεωρείτε τη συνολική εικόνα της παραγγελίας, αποδέχεστε τους γενικούς όρους συναλλαγών και δίνετε την τελική εντολή παραγγελίας.
 
Προσοχή Για την παραλαβή προιόντων από το κατάστημα πρέπει να προηγηθεί παραγγελία τους.
 
Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση Παραγγελιών :
 
Οι παραγγελίες σας αρχειοθετούνται ηλεκτρονικά και μπορείτε, εφόσον το επιθυμείτε, να λάβετε γνώση του περιεχομένου της παραγγελίας σας.
 
Η χρήση της Ιστοσελίδας gouniotis.gr γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη- πελάτη. Δεν ευθυνόμαστε για την κακόβουλη επέμβαση τρίτων.
 
Οι επισκέπτες της Ιστοσελίδας gouniotis.gr δεσμεύονται ότι δεν θα βλάψουν τρίτους με κακόβουλη χρήση της Ιστοσελίδας και πως δεν θα παραβιάσουν τα προσωπικά τους δεδομένα.
 

Η επίσκεψη – τοποθέτηση παραγγελίας στο gouniotis.gr προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων.